info@akyuva.org.tr

0 (212) 659 99 30

0 (532) 576 76 80VİZYON

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin sosyal yardıma ihtiyaç duymadan, kişisel yetenek ve fırsatlarını değerlendirerek, psikolojik açıdan sağlıklı bireyler olarak, refah içinde bir yaşam sürmelerini ve üretime katılmalarını sağlamak.

MİSYON

Dezavantajlı kesimlerin üretecekleri hizmete karşılık olarak barınma hakkı elde edecekleri bir mahalle modelini projelendirmek

Hizmet sunulan çocuklarla nitelikli, geliştirici, tercih edilebilir etkinlikler gerçekleştirmek

Hizmet sunulan çocukları tıbbi, sosyo-ekonomik ve psikososyal açıdan desteklemek

Hizmet sunulan çocukların en az bir alanda mesleki niteliklerini geliştirerek yetişkin yaşamda meslek edinmesini teşvik etmek

Dezavantajlı ailelerin sürdüremediği ve başarıyla sürdürdüğü fonksiyonlarına yönelik farkındalık yaratarak, gerekli alanlarda destek almalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak

Yardım talep eden ailelerin üreten aileleri modelleyerek gelişmesine destek olmak

Koruma altına alınmış vakfımız bünyesindeki çocuk evlerinde yetişen her bir çocuğun kişilik, eğitim ve kariyer gelişimi açısından gelebileceği en üst seviyeye erişmesini sağlamak

Toplumda koruyucu aile olmaya yönelik farkındalık yaratmak

Vakıf bünyesinde yetişen çocukların sağlıklı birer aile kurmalarına kadar onlara rehberlik yapmak

DESTEKLEYİCİLERİMİZ

To Top ↑